Informacje na temat przeciwdziałania przemocy rodzinie

Informujemy, że na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w zakładce Polityka społeczna znajduje się podzakładka Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W podzakładce zamieszczane są informacje zarówno dla służb jak i osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie, mające na … Przeczytaj całość

1 10 11 12 13
Zmiana wielkości czcionki
Kontrast