Kampania pomarańczowej wstążeczki – TAK dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem!

Listopad to czas, kiedy trwa międzynarodowa kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Głównym organizatorem i pomysłodawcą kampanii jest Women’s World Summit Foundation (WWSF). Organizacja powstała w latach 90-tych w Genewie i jej nadrzędnym celem jest wspieranie … Przeczytaj całość

Warsztaty profilaktyczne w Galwieciach

30 października 2015r. w Szkole Podstawowej w Galwieciach odbyły się kolejne warsztaty profilaktyczne. Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczyły we wszystkich formach działań. Tematyka warsztatów to głównie problematykę uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z dopalaczami, narkotykami i alkoholem. Zajęcia prowadzi … Przeczytaj całość

Prace nad Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 5 października 2015r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi odbyły się warsztaty służące opracowaniu założeń do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020. Inicjatorem spotkania był Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz Przewodniczący Gminnego Zespołu … Przeczytaj całość

Informacja dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz członków Grup Roboczych

Szanowni Państwo, przekazuję w załączeniu pismo Dyrektor WPS Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pani Wandy Sylwii Kicińskiej, dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieskie Karty”. W piśmie zawarta jest ponadto informacja dotycząca szkoleń organizowanych przez MPiPS.  Pismo … Przeczytaj całość

1 9 10 11 12 13