Informacja dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz członków Grup Roboczych

Szanowni Państwo, przekazuję w załączeniu pismo Dyrektor WPS Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pani Wandy Sylwii Kicińskiej, dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieskie Karty”. W piśmie zawarta jest ponadto informacja dotycząca szkoleń organizowanych przez MPiPS.  Pismo … Przeczytaj całość

Informacje na temat przeciwdziałania przemocy rodzinie

Informujemy, że na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w zakładce Polityka społeczna znajduje się podzakładka Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W podzakładce zamieszczane są informacje zarówno dla służb jak i osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie, mające na … Przeczytaj całość

1 8 9 10 11