Informacja o wynikach naboru na stanowisko: animator

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje o wynikach naboru: animator Informuję, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Miernik, zam. Gołdap Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Katarzyna Miernik spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniuo … Przeczytaj całość

1 3 4 5 6 7