Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Starostwo Powiatowe w Gołdapi informuje o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej. Udzielana ona jest przez radców prawnych z Gołdapi, Olecka, Suwałk i Białegostoku.

Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • osoby, które ukończyły 65 lat
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • kombatanci
 • weterani
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
 • kobiety ciężarne (z dokumentem potwierdzającym ciążę)

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawa cywilnego
 • spraw karnych
 • spraw administracyjnych
 • ubezpieczenia społecznego
 • spraw rodzinnych
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 Starostwo Powiatowe w Gołdapi PCPR w Gołdapi Urząd Gminy w Baniach Maz. Urząd Gminy w Dubeninkach
poniedziałek: 14.00-18.00
wtorek: 8.00-12.00
środa: 14.00-18.00
czwartek: 8.00– 12.00
piątek: 12.00-16.00
poniedziałek: 15.00-19.00
wtorek: 8.00-12.00
środa: 15.00-19.00
piątek: 15.30-19.30 piątek: 8.00-12.00