Bezdomność – nie bądź obojętny

Bezdomność – nie bądź obojętny

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Nie pozostawajmy obojętni na los osób samotnych i bezdomnych, którym grozić może zamarznięcie. Dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 997 możemy uratować czyjeś życie.

W sytuacjach zagrożenia dzwoń po pomoc na numery alarmowe:

 997 – POLICJA

999 – POGOTOWIE

112 – SŁUŻBY RATOWNICZE

Wzorem lat ubiegłych nasz Ośrodek zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne, starsze, schorowane oraz osoby bezdomne. Prosimy o sygnalizowanie wszystkich niepokojących sytuacji związanych z tymi osobami. Wszystkie sprawy można zgłaszać osobiście, telefonicznie lub mailowo:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi ul. Jaćwieska 9

tel. 87 615 04 81 lub 601 522 723

sekretariat@opsgoldap.com.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, iż w okresie od 01 listopada br. do 31 marca 2016r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.