Andrzejkowy czas…

Andrzejkowe mamy święto,

co się dzisiaj nam wywróży?

Mamy miskę pełną wody,

wosk w garnuszku i klucz duży…

Świetlica wiejska w Kozakach jak zwykle gościnnie przyjęła uczestników programu aktywności lokalnej i w czwartkowe popołudnie rozpoczęło się andrzejkowe wróżenie. Karty, serca, buty, butelka, kostki do gry oraz klucz i wosk zapewniły świetną zabawę. Dzieci z przejęciem wsłuchiwały się w wypowiadane przepowiednie, ale i dorośli nie pozostawali obojętni na zachęty wróżbitek.
To było ostatnie spotkanie realizatorów programu. Na wesoło, ze śmiechem i muzyką. Drobne upominki i dyplomy zakończyły kilkumiesięczną aktywizację lokalnej społeczności.
Każdy rok projektu to inne wyzwania i zmagania. Raz jest łatwiej, a raz gorzej, czasem smutno, ale najczęściej wesoło. Życie. W tym roku jesteśmy bardzo dumni z uczestników za spontaniczne włączenie się w akcję Pana Marcina Białousa „Bezdomna kartka”. Grupa własnoręcznie przygotowała kartki świąteczne, które otrzymają osoby mieszkające w ośrodku Monar – Markot w Garbasie.
Wszystkim osobom, które wspomagały uczestników, podejmowały wspólne działania serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania należą się Pani Ani Kolankiewicz – świetlicowej czarodziejce, spod której rąk wychodzą fantastyczne rzeczy oraz Pani Marcie Jurgiełan – dyrektorowi Domu Kultury, bez której otwartości nie moglibyśmy niczego dokonać.

Projekt „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL
Projektodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi