21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

róża

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nieważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi. ” — Jan Paweł II

Dzień 21 listopada, który ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów codziennego życia.

Dzień Pracownika Socjalnego to podziękowanie i uhonorowanie pracy Tych, którzy swoją życiową drogę zawodową dedykowali służbie drugiemu człowiekowi. Praca socjalna to profesjonalna działalność wymagająca szerokiej wiedzy i umiejętności, a także odpowiedzialności, wrażliwości i zrozumienia dla ludzkich słabości. Każdego dnia z dużym zaangażowaniem i ofiarnością pracownicy służb społecznych pochylają się nad ludzkimi dramatami udzielając wsparcia w codziennym życiu, naznaczonym przez przemoc, uzależnienia, niepełnosprawność, chorobę i bezradność. Służba społeczna jest szlachetną misją, która prowadzi do poprawy jakości życia wielu ludzi, daje im poczucie bezpieczeństwa i wiarę w lepszą przyszłość oraz wyposaża w narzędzia niezbędne do samodzielnego życia.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom służb społecznych wyrazy uznania i podziękowania za trudną, odpowiedzialną pracę oraz profesjonalne rozwiązywanie problemów społecznych. Życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.

 

Iwona Wasilewska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Emilia Mor – Górska Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi